fbpx

Vågen av konkurser fortsätter

Vi skrev tidigare om rekordnoteringar av konkurser, och konkurserna fortsätter öka. Oktober markerar den femtonde månaden i följd där vi ser en ökning av antalet konkurser - situationen visar få tecken på förbättring. Oktober månad är den första där en ökning av konkurser har observerats i samtliga län och ingen region har undgått trenden. Bland de drabbade finns flera stora företag med omsättning på flera hundra miljoner.

Statistik konkurser

Enligt Creditsafe gick 795 aktiebolag i konkurs i oktober. Det är en ökning med 18 procent jämfört med förra året – och en ökning med 77 procent jämfört med året innan. Det är den överlägset högsta konkurssiffran för en oktobermånad sedan Creditsafe började med sina mätningar 1999. Summerat januari till oktober har konkurserna ökat med 33 procent. Totalt har nu 6 414 aktiebolag försatts i konkurs, jämfört med 4 823 samma period förra året.

Vilka branscher har flest konkurser

Konkurser inom byggsektorn har stigit med 35 procent, medan detaljhandeln har sett en ökning på 32 procent och hotell- och restaurangbranschen en ökning på 31 procent. Andra mindre branscher som upplever betydande svårigheter inkluderar sporthallar, med en ökning på 143 procent, städföretag med 44 procent, och både bilförsäljare och konsultföretag som båda har sett en ökning på 40 procent. Specifikt under oktober månad har e-handelssektorn upplevt en markant ökning på 92 procent.

Vad ligger bakom konkurserna?

När det finns en ekonomisk nedgång eller en lågkonjunktur, minskar intresset och köpkraften för varor och tjänster, vilket leder till minskad försäljning och svåra tider för företag. Dessutom har stigande räntor och kostnader påverkat företagens marginaler negativt. Därtill påverkas situationen av konsumenternas minskade köpkraft och hårdare konkurrens om kunderna.

Skuldsättning och affärsstrategi

En av dessa situationer är när företag blir överdrivet skuldsatta. Om företag har för höga skulder i förhållande till sin inkomst- och kassaflödeskapacitet kan de kämpa med att betala av sina skulder och riskera att hamna i en ohållbar ekonomisk situation. Det är viktigt för företag att ha en sund balans mellan skuldsättning och kapital för att minimera risken för konkurs.

Även misslyckad affärsstrategi och dålig planering kan öka risken för konkurser. Om företag missbedömer marknadsförhållandena, inte förutser konkurrensen eller har otillräcklig kunskap och kompetens för att driva sin verksamhet effektivt. Vilket gör att de hamna i en situation där deras ekonomiska resurser och lönsamhet blir hotade. Risken för konkurs ökar när företag inte kan anpassa sig till förändringar och snabbt agera för att hantera ekonomiska utmaningar.

Det är dock viktigt att notera att antalet företag har ökat markant jämfört med för några år sedan. Vilket också bidrar till den nuvarande ökningen. Under pandemin skapades 60 000 nya aktiebolag årligen. Många av dessa företag är nu i en kritisk fas i sin utveckling. Detta då risken för konkurs är som störst för företag som varit verksamma i cirka tre år.

Åtgärder för att förebygga konkurser

Att förebygga konkurs kräver en kombination av god finansiell förvaltning, effektiv drift, riskhantering, och proaktiv planering. Genom att följa dessa strategier kan företaget inte bara undvika konkurs utan också bygga en starkare och mer hållbar verksamhet för framtiden. Här kommer några tips du kan följa.

Övervaka din bransch och konkurrenter 

Följ hur dina konkurrenter presterar och upptäck trender inom din bransch. Detta kan hjälpa dig att identifiera hot och anpassa din strategi i tid. Med en bevakningstjänst blir du uppdaterad om viktiga förändringar som rör din verksamhet.

Budgetering

Etablera en detaljerad och realistisk budget. Övervaka och jämför regelbundet faktiska utgifter mot budgeterade belopp för att identifiera och åtgärda avvikelser snabbt. Ha en kontinuerlig översikt över företagets kassaflöde. Förstå när och var pengar kommer in och går ut för att undvika likviditetsproblem.

Kostnadskontroll och effektivisering

Identifiera och minska onödiga utgifter. Överväg att skära ner på icke-kritiska områden och förhandla om bättre villkor med leverantörer. Använd effektiviseringsstrategier för att optimera verksamheten.

Riskhantering

Undvik att vara beroende av en enda kund eller leverantör. Diversifiera din kundbas och leverantörskedja för att minska riskerna. Se till att ha heltäckande försäkringar för att skydda företaget mot oväntade händelser.

Skuldhantering

Överväg att konsolidera lån för att få bättre räntor och villkor. Om du står inför finansiella svårigheter, diskutera med kreditgivare om möjligheten att omstrukturera skulder.

Om Förebygg Bolagsbevakning

Förebygg är det mest rekommenderade säkerhetsbolaget i Sverige på Reco.se och vi erbjuder bevakningstjänster som hjälper dig fatta ett proaktivt beslut. Ta reda på mer om hur vår tjänst bolagsbevakning fungerar och hur vi kan stödja ditt företag.

Vill du prata med våra säkerhetsrådgivare ring
0770 - 337 330

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming.

Vi är mycket stolta över våra kunders förtroende som gjort oss till Sveriges högst recenserade företag inom kategorin säkerhet på Reco.se
Kunduppgifter
Måndag-Torsdag 9.30-16.30.
Lunchstängt 12.30-13.30.
Fredagar 9.30-15.00
Copyright © 2015 – 2023 Förebygg | All Rights Reserved
chevron-down
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0