fbpx

Generation Skuld

Det har skett en betydande ökning i antalet obetalda skulder bland privatpersoner som rapporterats till Kronofogden under första halvåret 2023. En ökande mängd obetalda fakturor har bidragit till en avsevärd uppgång i skuldsättningen bland svenskar, som nu har nått en rekordhög nivå. Under flera år har skuldbeloppen stadigt ökat, och nu ser vi en snabbare takt i denna uppgång. När vi jämför med första halvåret 2022 har det ackumulerade skuldbeloppet stigit med 3,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 35 procent. Det nuvarande beloppet är på 14,6 miljarder kronor vilket är det högsta som någonsin registrerats.

Sverige i topp 3 i skuld per capita i hela EU

Synen på skulder och lån i samhället har genomgått en betydande förändring under de senaste åren. Tidigare var det ofta sett som något negativt eller till och med skamfyllt att ta lån eller handla på avbetalning. Nu är det däremot vida accepterat att ha skulder. Denna förändrade attityd har bidragit till en markant uppgång i utlåningen. Faktum är att skuldkvoten, som representerar hushållens skulder i relation till deras tillgängliga inkomst, nu har nått rekordhöga nivåer, enligt uppgifter från Finansinspektionen. De fördelaktiga räntorna har dessutom gjort det ekonomiskt fördelaktigt att låna.

Vilka är generation skuld

Alla ålderskategorier uppvisar en ökning av antalet skulder, men det är bland individer över 65 år som den mest framträdande ökningen noteras 2023, med en uppgång på 18 procent. För åldersgruppen 18–25 år har ökningen varit 1 procent. Ca tre procent av personerna i åldersgruppen 18–25, 3 av 100 personer, hade minst en obetald skuld hos Kronofogden. De lån och skulder som inte gått till Kronofogden bland denna åldersgrupp är dock mycket högre. Kronofogden är den sista instansen en för en skuld, så majoriteten av lån har inte gått så långt.

Total skuld blir snabbt större

Nära hälften av alla skulder ligger under 3 000 kronor, med inräknade avgifter. När en liten skuld hamnar hos ett inkassoföretag och går vidare till Kronofogden ökar den snabbt. Om vi tar ett exempel där en skuld på 1000 kr inte betalas:

  • Skuld: 1000 kr
  • Påminnelseavgift: +60 kr
  • Inkassoavgift: +180 kr
  • Kronofogdekostnad: +680 kr
  • Utmätningskostnad (om det går så långt): +600 kr

Total skuld efter alla avgifter: 3520 kr vilket är en ökning på över 350 % (om det går hela vägen till utmätning). Detta är för många början på en lång skuldsituation. För personer med ekonomiska utmaningar är det viktigt att omedelbart vidta åtgärder för att begränsa effekterna och förhindra att skulderna blir större.

Faktorer som ökar skuldsättningen

En av anledningarna till att skuldbelastningen ökar bland +65 är den ökade tillgången till kredit och lån. Med enkla låneförfrågningar och snabba godkännanden blir det enkelt för unga att hamna i skuldfällan. Unga kan känna sig frestade att ta lån för att finansiera sina studier, köpa en bil eller till och med för att unna sig en lyxig semester. En ogenomtänkt användning av kreditmöjligheter kan dock snabbt leda till en spirande skuldsättning som blir svårt att ta sig ur.

En annan orsak till att allt fler pensionärer hamnar i skuld är att pensionerna har ökat i en långsammare takt. Samtidigt har inflationen, stigande räntor och en osäker bostadsmarknad gjort att många känner sig tvingade att ta lån för att klara sig ekonomiskt.

Inflation och höjda räntor

Inflation och höjda räntor spelar en central roll i den ökade skuldsättningen i Sverige. Det leder till att pengarnas värde minskar över tid. Vilket resulterar i att konsumenternas köpkraft försämras. Detta gör det svårare för hushållen att klara av sina löpande utgifter.

När räntorna höjs blir det dyrare att låna pengar. För de som redan har lån leder höjda räntor till ökade månadskostnader, om lånen är rörliga. Detta belastar hushållens ekonomi och ökar risken för överbelåning. Dessutom kan höjda räntor leda till minskad efterfrågan på bostadsmarknaden. Som i sin tur påverkar bostadspriserna negativt. Om bostadspriserna sjunker samtidigt som skulder kvarstår resulterar det i att hushåll en situation där deras skulder överstiger värdet på dess bostad.

En kombination av inflation och höjda räntor bidra till en ökad skuld bland svenska hushåll. Främst genom att de tillsammans påverkar både inkomster och utgifter.

Bedrägerier en bidragande faktor

Under det gångna året 2022 rapporterades 195 929 fall av bedrägerier och ytterligare 21 625 fall av bidragsrelaterade brott. Undersökning gjord av Brå visar att det skapar stora ekonomiska skador vid bedrägerier, särskilt genom social manipulation. Bedrägerier genom social manipulation drabbar särskilt äldre personer. Andra typer av bedrägerier, som kortbedrägerier och annonsbedrägerier, drabbar istället främst personer i arbetsför ålder. Av den svenska befolkningen angav 6,1 procent att de hade blivit måltavlor för bedrägerier via telefon. Samtidigt meddelade 3,7 procent att de hade blivit utsatta för bedrägerier relaterade till bank- eller kreditkort. Enligt Brottsförebyggande rådet är mörkertalet stort då många känner skuld för att anmäla denna typen av brottslighet, speciellt bland +65 och den äldre generationen.

Metoder för att minska skulderna

Att minska skuldsättning kräver disciplin och engagemang, men genom att följa nedan steg kan du arbeta mot en skuldfri framtid.

Översikt över skulder
Börja med att göra en lista över alla dina skulder, inklusive belopp, räntesats och månadsbetalning. Detta ger dig en klar bild av din totala skuldsättning.

Upprätta en budget
Genom att ha en tydlig budget kan du se var dina pengar går varje månad och identifiera områden där du kan minska utgifterna.

Prioritera skulder
Betala av skulder med högst ränta först, eftersom dessa kostar dig mest över tid. Ett annat tillvägagångssätt är snöbollsmetoden, där du betalar av den minsta skulden först för att skapa en känsla av prestation.

Förhandla om räntor
Kontakta dina långivare eller kreditkort företag för att se om de kan erbjuda en lägre ränta.

Undvik nya skulder
Försök att inte ta på dig nya skulder medan du arbetar med att betala av befintliga skulder.

Sök professionell hjälp
Om du känner att din skuldsättning är överväldigande, kan det vara värt att söka hjälp från en skuldrådgivare eller en ekonomisk rådgivare.

Undvik impulsköp
Genom att undvika impulsköp kan du spara pengar som kan användas för att betala av skulder.

Översyn av abonnemang och tjänster
Se över dina nuvarande abonnemang och tjänster (t.ex. mobil, internet, streamingtjänster) och överväg att avsluta de du inte använder eller byta till billigare alternativ.

Sälj oönskade saker
Genom att sälja saker du inte längre behöver kan du få extra pengar att betala av skulder.

Skaffa ett ID-skydd
Se din överblick av din ekonomi som inkomstutveckling, kreditupplysningar och skuldsaldo. Spärra alla dina uppgifter, direkt i 14 dagar, med ett samtal till spärrlinjen. Då bedrägerierna ökar är det viktigt att skydda dina uppgifter.

Håll koll på dina viktigaste uppgifter

För att undvika att hamna i skuldsättning så rekommenderar vi att du övervakar dina uppgifter med ett id-skydd. Vår bevakningstjänst samlar och tillhandahåller data från relevanta myndigheter, organisationer och register. Detta ger dig ett omfattande skydd över dina mest betydelsefulla ekonomiska uppgifter. Vilket underlättar för dig att fatta välgrundade beslut och hantera din ekonomi på ett ansvarsfullt sätt.

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming.

Vi är mycket stolta över våra kunders förtroende som gjort oss till Sveriges högst recenserade företag inom kategorin säkerhet på Reco.se

För mer information om ID-skydd, läs med här.

Vill du prata med våra säkerhetsrådgivare ring
0770 - 337 330

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming.

Vi är mycket stolta över våra kunders förtroende som gjort oss till Sveriges högst recenserade företag inom kategorin säkerhet på Reco.se
Kunduppgifter
Måndag-Torsdag 9.30-16.30.
Lunchstängt 12.30-13.30.
Fredagar 9.30-15.00
Copyright © 2015 – 2023 Förebygg | All Rights Reserved
chevron-down
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0