fbpx

Fler företagskonkurser: Så skyddar du dig och din verksamhet

Den svenska ekonomin har under flera år varit stark. Visserligen fick den sig en törn under Covid-året 2020 men under 2021 återhämtade den sig ordentligt. Tyvärr ser vi nu fler företagskonkurser, ett oroande tecken för den svenska ekonomin men även för dig som driver en egen affärsverksamhet. Läs vidare för att ta reda på vad som orsakar att ett ökat antal företag har tvingats stänga ner sina verksamheter. Vi tittar även på hur du kan skydda dig och ditt företag mot effekterna av konkursvågen. 

Vad är en företagskonkurs?

En företagskonkurs uppstår om företaget under en längre tidsperiod har varit oförmöget att betala sina skulder. Alla typer av företag kan försättas i konkurs, oavsett vilken företagsform det rör sig om. Bolagsformen påverkar dock ansvarsfördelningen och skuldbördan vid en företagskonkurs. Det är en aspekt som är viktig att tänka på om du funderar att starta en affärsverksamhet.

När en affärsverksamhet försätts i konkurs säljs bolagets tillgångar av för att lösgöra kapital som kan användas för att betala fordran till borgenärerna. Beroende på situationen kan både borgenärerna och gäldenären begära företaget i konkurs och då tillsätter tingsrätten en konkursförvaltare. Det är upp till konkursförvaltaren att sälja av tillgångarna och betala borgenärerna med de medel som frigörs genom försäljningen.

En konkursansökan som skickas in till tingsrätten behöver dock inte betyda slutet för företaget. Konkursförvaltaren kan bestämma att vissa delar av affärsverksamheten kan drivas vidare. Vid dessa tillfällen tilldelas företaget ett särskilt organisationsnummer och betalar sina skatter i sin nya form.

Borgenär är den som vill ha betalt. Gäldenär är den som behöver betala.

Varningstecken att hålla utkik efter vid företagskonkurs

För vissa kommer en företagskonkurs som en blixt från klar himmel, men det finns oftast varningstecken som visar sig i god tid. Du behöver bara veta vad du ska leta efter. En klassisk indikator på att företaget inte är välmående och att en konkurs kan vara på ingång är likviditetsproblem. Det innebär att det inte finns tillräckligt med pengar på banken vilket kan leda till svårigheter att betala räkningar och därmed ofta sena betalningar. På sikt försämrar det även företagets lönsamhet.

Statistik och insikter

Läget i den svenska ekonomin har förändrats ordentligt och vänts upp och ned under 2023. Efter att under år 2022 ha varit väldigt starkt med väldigt få konkurser inträffade raka motsatsen 2023, en stark bidragande faktor till detta har varit att Skatteverket gett företag anstånd med att betala skatter och avgifter, något som nu måste betalas tillbaka. Initialt var humöret gott och många såg ljusning med avlägsnandet av alla pandemirestriktioner men det makroekonomiska läget föranledde rekordmånga företagskonkurser 2022.

Antalet företag som försattes i konkurs ökade med fem procent på årsbasis mellan 2022 och 2021. Ökningen tilltog under årets senare del och skillnaden i antal företagskonkurser i december månad uppgick till hela 17 procent, jämfört med 2021. Faktum är att antalet företagskonkurser under fjolårets andra halva var det högsta på tio års tid. Totalt var det 6 248 svenska aktiebolag som tvingades till konkurs under 2022, det motsvarar 0,85 procent av alla aktiebolag. Tyvärr förväntas den trenden att öka i år.

Så vad är det egentligen som ligger bakom det ökade antalet företagskonkurser i Sverige?

Orsaker till att fler företag går i konkurs

Det finns inte ett enskilt skäl till att företagskonkurs. Men det makroekonomiska klimatet är en del av förklaringen. Högre räntor gör det dyrare att finansiera en affärsverksamhet och reducerar tillgången på kapital. Följderna blir att företagens investeringsvilja minskar och därmed faller antalet affärer.

Ett annat problem är att inflationen har tilltagit. Enligt Riksbanken var inflationen i Sverige 9,5 procent i november 2022. Det är 7,5 procent högre än inflationsmålet som är satt till 2,00 procent. När köpkraften undermineras tvingas konsumenterna att prioritera sina utgifter på ett sätt som leder till att viss konsumtion uteblir. En relativt hög andel av den disponibla inkomsten måste allokeras till el- och bränslekonsumtion. Därmed har konsumenterna inte råd att äta ute och roa sig i lika hög utsträckning.

Som vi tidigare nämnt har även Skatteverket påverkat företagsmarknaden genom enorma anstånd med inbetalningar av skatter.

Det syns i statistiken där antalet restauranger som gick i konkurs 2022 uppgick till 567. Den siffran motsvarar en ökning med 20 procent. Andra områden där antalet konkurserna har tilltagit ordentligt är sportaffärer och sporthallar vilket indikerar att fler och fler håller igen på utgifterna för underhållning. Det framkom i siffror som redovisades av Creditsafe.

Bolagskapningar kan skapa företagskonkurser

Ett annat problem som kan bidra till att en affärsverksamhet försätts i konkurs är bolagskapningar. Småföretagare är extra utsatta för den här typen av brott där bedragare bland annat köper varor och tjänster i företagets namn. I värsta fall töms bolaget på alla sina tillgångar och konkursen blir då i princip oundviklig.

Skydda din affärsverksamhet i samband med fler företagskonkurser

I tider då antalet företag som går i konkurs ökar måste du vara vaksam. Företag som handlar med andra affärsverksamheter som drabbas av konkurser kan påverkas väldigt negativt. Det kan handla om att fakturor inte betalas eller att leveranser uteblir och det kan få omfattande konsekvenser.

Därför är det viktigt att du och ditt företag aktivt arbetar för att skydda er. Det kan ni göra på flera sätt, inte minst genom att vara medvetna om kännetecknet som diskuterades tidigare i texten. Ett första steg är att ni säkerställer att era affärspartners har en sund ekonomi. Försök även att diversifiera er kundportfölj efter bästa förmåga. Genom att inte ha alla ägg i en och samma korg blir ni mer motståndskraftiga och det kan visa sig vara avgörande i ett otryggare makroekonomiskt klimat.

Med Förebyggs tjänst Bolagsbevakning kan du säkerställa att ni ligger steget före. Med vår tjänst kan ni bevaka upp till 10 externa företag och begära ut obegränsat med kreditupplysningar.

Läs mer om Bolagsbevakning för att skydda ditt företag.

Genom att använda Bolagsbevakning från Förebygg blir du uppmärksammad vid flera olika händelser. Det kan handla om att era affärspartners får betalningsanmärkningar, byter adress eller byter firmatecknare.

Andra tips är att förhandla fram kortare betalningsvillkor när ni ingår avtal. Om det är möjligt att få förskottsbetalning är det att föredra. För att ta reda på om din affärspartner är insyltad i någon typ av tvist kan du vända dig till rättsväsendet och den relevanta domstolen.

Källor

Vill du prata med våra säkerhetsrådgivare ring
0770 - 337 330

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming.

Vi är mycket stolta över våra kunders förtroende som gjort oss till Sveriges högst recenserade företag inom kategorin säkerhet på Reco.se
Kontakt
Måndag-Torsdag 9.30-16.30.
Lunchstängt 12.30-13.30.
Fredagar 9.30-15.00
Copyright © 2015 – 2024 Förebygg | All Rights Reserved
chevron-down
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0