fbpx

Förbättra din cybersäkerhet

I dagens digitala era är cybersäkerhet en avgörande faktor för alla organisationer. Enligt IBM:s rapport kostar en genomsnittlig cyberattack ett medelstort företag, ca 46 miljoner. Bara i Sverige genomförs +1000 attacker per vecka. Så en svaghet i cybersäkerheten kan resultera i allvarliga konsekvenser, såsom dataintrång, stöld av känslig information och finansiella förluster.

I denna artikel kommer vi att titta närmare cybersäkerhet och viktiga åtgärder som kan hjälpa till att öka er cybersäkerhet på ett effektivt sätt.

Varför är det viktigt med cybersäkerhet?

Cybersäkerhet är inte bara en fråga om att skydda organisationers och individers information från skadliga angrepp. Det handlar också om att förhindra ekonomisk skada, skydda varumärket och förtroendet hos era kunder. En väl genomtänkt och robust cybersäkerhetsstrategi bidrar till en säker och hållbar verksamhet.

Investera i er cybersäkerhet

Genom att investera i cybersäkerhet kan ni minimera risken för incidenter, vilket i sin tur leder till mindre avbrott i verksamheten och därmed minskade kostnader. Det kan också hjälpa er att uppfylla lagstiftning och regler kring dataskydd, vilket är speciellt viktigt med tanke på den ökande datadrivna världen vi lever i.

Proaktiv strategi mot IT-attacker

Cybersäkerhet är en ständigt pågående process som kräver uppdaterade kunskaper och tekniker för att hålla jämna steg med de senaste hoten. Det är viktigt att ha en proaktiv strategi för att identifiera och hantera potentiella risker innan de blir till allvarliga incidenter. Genom att ha en välutbildad personal och implementera säkerhetsåtgärder som brandväggar, antivirusprogram och kryptering kan ni stärka er förmåga att försvara er mot cyberattacker.

Säkra både er organisation och omgivningen

En annan viktig aspekt av cybersäkerhet är att skydda företagets immateriella tillgångar, såsom patent, affärsplaner och kundlistor. Genom att säkerställa att endast auktoriserad personal har tillgång till dessa känsliga uppgifter kan ni minska risken för stöld eller obehörig användning. Det är också viktigt att ha en backup-strategi för att skydda er data från förlust i händelse av en incident.

Utöver att skydda er egen verksamhet är det också viktigt att vara medveten om cybersäkerhet i er omvärld. Att säkerställa att era leverantörer och partners har cybersäkerhetsåtgärder på plats kan minska risken för att ni blir angripna genom en svag länk. Det är också viktigt att ha tydliga avtal och policys för att reglera hanteringen av information och säkerhetskrav i era relationer med externa parter.

Sammanfattningsvis är cybersäkerhet en nödvändig investering för att skydda er verksamhet och era kunder från skadliga angrepp. Genom att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder kan ni minimera risken för incidenter och upprätthålla förtroendet hos era intressenter. Vi på förebygg har alltid det senaste för att utbilda ert företag och förbereda det för hantering av cyberattacker. Läs mer om vårt program.

Identifiera riskerna med cybersäkerhet

Innan ni kan hantera er cybersäkerhet på ett effektivt sätt är det viktigt att identifiera vilka risker och hot som finns för er organisation. Detta innebär att göra en fullständig utvärdering av er nuvarande infrastruktur, system och processer, samt att analysera era sårbarheter och brister.

De vanligaste cyberattackerna

En av de vanligaste riskerna med cybersäkerhet är att drabbas av en dataintrång. Detta kan leda till att känslig information stjäls eller läcks ut till obehöriga. För att minska risken för dataintrång är det viktigt att ha robusta brandväggar och säkerhetsprotokoll på plats.

Några av övriga cyberhoten inkluderar:

  • Phishing-attacker, där angripare försöker lura användare till att avslöja sina inloggningsuppgifter eller känslig information.
  • Ransomware, där angripare krypterar viktig data och kräver en lösensumma för att återställa den.
  • Social ingenjörskonst, där angripare manipulerar människor för att få tillgång till system eller information.
  • Distributed Denial of Service (DDoS)-attacker, där angripare överbelastar er webbplats eller nätverk för att göra det otillgängligt för legitim trafik.

Utöver dessa hot finns det också andra typer av cyberattacker som kan vara relevanta för er organisation. Till exempel kan det finnas risk för att era anställda oavsiktligt laddar ner skadlig kod från internet eller att era system blir komprometterade genom sårbarheter i mjukvaran.

Håll er uppdaterade och utbildade

Det är också viktigt att vara medveten om att hotlandskapet ständigt förändras och att nya hot uppstår kontinuerligt. Genom att hålla er uppdaterade om de senaste trenderna inom cybersäkerhet och genom att genomföra regelbundna säkerhetskontroller kan ni minimera risken för att drabbas av cyberattacker.

För att skydda er organisation mot dessa hot är det viktigt att implementera en helhetsstrategi för cybersäkerhet. Detta inkluderar att utbilda era anställda om säkerhetsbästa praxis, använda uppdaterad och pålitlig säkerhetsprogramvara, genomföra regelbundna säkerhetskopieringar av era data och ha en plan på plats för att snabbt kunna hantera eventuella attacker.

Genom att vara proaktiva och ta cybersäkerhet på allvar kan ni skydda er organisation mot de hot som finns och minimera risken för att drabbas av kostsamma och skadliga cyberattacker.

Varför BYOD är viktigt och vad ni kan göra

BYOD står för "Bring Your Own Device" och hänvisar till en trend där anställda använder sina personliga enheter, såsom smartphones och laptops, för att komma åt företagsnätverk och information. Även om BYOD kan öka produktiviteten och bekvämligheten för de anställda, introducerar det också potentiella säkerhetsrisker.

För att säkerställa cybersäkerheten när det gäller BYOD, är det viktigt att implementera en BYOD-policy som inkluderar:

  • Klara riktlinjer för vilka enheter som tillåts att ansluta till ert nätverk.
  • En kravlista för säkerhetsåtgärder, såsom lösenordsskydd och fjärrborttagning av data vid enhetsförlust.
  • Regelbunden utbildning och medvetenhet för de anställda om säkerhetsfrågor.
  • Regelbundna uppdateringar och säkerhetspatchar för enheterna.

Vi förebygger din cybersäkerhet

Vi har precis lanserat en ny tjänst som hjälper dig och din verksamhet att ligga steget före en cyberattack. Utbilda dina anställda och bygg upp starka säkerhetsrutiner med rätt verktyg. Så här fungerar tjänsten:

Kontinuerlig cyberhotsträning och repetition

Förebyggs interaktiva mikroträning täcker allt från ransomware till säker webbsurfning och anpassas automatiskt till ditt företags egna miljö. Träningsmodulerna bygger på mikroinlärning och är därmed alltid kortfattade och relevanta. Användarens interaktioner och svar på simulationer används för att skapa en individuell utbildningsplan.

Simulerade cyberattacker

Förebyggs simulerade attacker är baserade på tusentals aktuella hot som analyseras och bearbetas av experter. För att göra simulationerna ännu mer realistiska anpassas de automatiskt med hjälp av kundspecifik data. Varje simulerad attack följs upp med en skräddarsydd påminnelse och interaktiva tips för att förbättra användarens förmåga att hantera framtida verkliga attacker.

Zero-day-utbildning

Vårt system uppdateras ständigt med nya zero-day-utbildningar och simulationer som bygger på de senaste attackerna och hoten på internet. Dessa utbildningar är korta och tar bara några minuter att genomföra. De inkluderar verkliga exempel för att skapa igenkänning och relevans för ditt företag.

Tydliga och mätbara resultat

Våra rapporter ger en tydlig översikt över din organisations nuvarande och tidigare säkerhetsmedvetenhet. Kundportalen ger också fullständig insyn i alla träningsmoment. Där finns en händelselogg som beskriver alla händelser i ditt program, inklusive skickade simulerade attacker, användares klick på länkar, samt inbjudningar till utbildningar.


För mer information, besök vår utbildning om cybersäkerhet

Vill du prata med våra säkerhetsrådgivare ring
0770 - 337 330

Förebygg tillhandahåller tjänster och produkter i trygghetsskapande syfte med målet att motverka uppkomsten av, och minimera skadan som kan uppstå till följd av inbrott, bränder, id- och bolagskapningar, borttappade värdehandlingar och skimming.

Vi är mycket stolta över våra kunders förtroende som gjort oss till Sveriges högst recenserade företag inom kategorin säkerhet på Reco.se
Kunduppgifter
Måndag-Torsdag 9.30-16.30.
Lunchstängt 12.30-13.30.
Fredagar 9.30-15.00
Copyright © 2015 – 2023 Förebygg | All Rights Reserved
chevron-down
Varukorg
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0