Internet of Things (IoT) eller sakernas internet på svenska, är de smarta enheterna i hemmet som är uppkopplade till internet. Det kan i stort sett vara vad som helst, allt från en bil till en högtalare till ett kylskåp. Många av sakerna vi äger är anslutna till varandra och till internet, på så sätt samlar de på sig data. 

Då det framkommer allt fler smarta apparater i hemmet så finns det även fler ingångsvägar för en hackare att komma åt. De smarta sakerna i hemmet är oftast designade med en låg säkerhet. Då det inte är något som prioriteras för exempelvis ett kylskåp. Men det i sin tur är anslutet till samma nätverk som resterande saker i hemmet. Därför så går det att hacka jobbdatorn genom att använda kylskåpet som ingångskälla till nätverket, enkelt förklarat.

Vad är risken med IoT?

Det medför risker som många inte är medvetna om, speciellt för företaget. Samma sak kan även ske på en arbetsplats där smarta saker är uppkopplade mot samma nätverk som viktig data för företaget. Även om vissa personer arbetar hemifrån så vet man inte hur säkerheten ser ut i denne personens hem. It-säkerhet är något som rör alla på en arbetsplats. Därför är det något som bör prioriteras då det är väldigt aktuellt och riskfullt. Hur anställda på företaget hanterar känslig bolagsdata både på jobbet och privat är därför viktigt att ha koll på. Det skapar annars en svag länk som hackaren kan ta fördel av genom att spåra och hacka IP-nummer och wifi-adresser som i sin tur har tillgång till mer känslig data. Det största problemet med detta fenomen är att det finns för lite information om dessa smarta apparater och deras kapacitet och skapar på så sätt ett säkerhetsproblem.

Hur undviker man då dessa risker som IoT medför? Både i hemmet och på företaget så kan det vara en god idé att dela upp sitt nätverk så de smarta apparaterna inte är uppkopplade mot samma som jobbdatorn. Men även att hålla sig uppdaterad om hur ens smarta hem och apparater faktiskt fungerar och kommunicerar med varandra.

Källor: DI, FOI, Soluno